Category Ansietat

metacognició

Ansietat i Metacognició

L’ansietat és un dels trastorns més comuns en la pràctica clínica; per tant, molts científics, metges i psicòlegs intenten comprendre les causes de l’ansietat i les possibles relacions entre l’ansietat i la metacognició. Per exemple, les persones que pateixen trastorn d’ansietat social generalment tenen una gran por a ser avaluades negativament per altres en situacions

Continue Reading →

ansietat

Ansietat estat

L’ansietat es pot definir com l’estat mental que sents quan anticipes un futur perill o una amenaça futura. A més d’aquest estat mental, cal afegir-hi els correlats que apareixen a diferents nivells (cognitiu, biològic, social).  A la personalitat d’un individu, hi ha una diferència entre estar en un estat emocional (per exemple, tenir una crisi

Continue Reading →