Category Teoria de la ment

Teoria de la ment: exercicis per desenvolupar

La Teoria de la Ment: exercicis per desenvolupar-la

La Teoria de la Ment: exercicis per desenvolupar-la La teoria de la ment ens permet entendre que els altres també tenen els seus propis sentiments, desitjos, etc (Serrat et al., 2011). La Teoria de la Ment és la via per la qual representem un conjunt d’estats mentals tals com simular, pensar, creure, conèixer, somiar, imaginar, enganyar,

Continue Reading →

Metacognición y Comprensión Lectora: ¿Qué relevancia tiene?

Falsa creença: teoria de la ment i llenguatge.

La falsa creença Es podria entendre la falsa creença com l’habilitat d’arribar a comprendre que les persones podem percebre el món de maneres molt diferents. Això implicaria que el que jo se o el que jo crec o conec, no ha de ser el mateix que una altre persona sàpiga, cregui o conegui. Teoria de la ment:

Continue Reading →