metacognició

Ansietat i Metacognició

L’ansietat és un dels trastorns més comuns en la pràctica clínica; per tant, molts científics, metges i psicòlegs intenten comprendre les causes de l’ansietat i les possibles relacions entre l’ansietat i la metacognició. Per exemple, les persones que pateixen trastorn d’ansietat social generalment tenen una gran por a ser avaluades negativament per altres en situacions

Continue Reading →

neurones mirall

Les neurones mirall i empatia.

El joc simbòlic és una activitat comuna en l’etapa de desenvolupament de la infància primerenca, en la qual els nens utilitzen objectes i accions simbòliques per representar situacions i conceptes abstractes. A través del joc simbòlic, els nens desenvolupen representacions mentals de conceptes abstractes de diverses maneres: Manipulació d’objectes: Els nens utilitzen objectes concrets per

Continue Reading →

FITXES PER A TREBALLAR LA DISLÈXIA

FITXES PER A TREBALLAR LA DISLÈXIA En aquest llibre de 90 pàgines et proposem un treball per millorar la dislèxia i que aquesta dificultat perjudiqui el menys possible el desenvolupament acadèmic del alumne. La lectura i la dislèxia son habilitats que es poden treballar amb exercicis de ortografia, visualització de paraules. Esperem que aquest quadern

Continue Reading →

totuguita

DISCALCÚLIA

Es pot dir que els problemes en matemàtiques (discalculia) i lectoescriptura són la base de l’aprenentatge acadèmic als primers anys de vida i d’educació, atès que tot aprenentatge que es faci després (naturals, socials, química) estarà basat en aquestes dues habilitats (les matemàtiques i la llengua). Quan no es poden adquirir les capacitats o habilitats

Continue Reading →