Category Llenguatge

totuguita

DISCALCÚLIA

Es pot dir que els problemes en matemàtiques (discalculia) i lectoescriptura són la base de l’aprenentatge acadèmic als primers anys de vida i d’educació, atès que tot aprenentatge que es faci després (naturals, socials, química) estarà basat en aquestes dues habilitats (les matemàtiques i la llengua). Quan no es poden adquirir les capacitats o habilitats

Continue Reading →

Comprensió del llenguatge : Un procés de construcció?

Comprensió del llenguatge : Un procés de construcció? La comprensió del llenguatge és un procés de construcció bastant complex. Comprendre el llenguatge, vol dir reconstruir o interpretar la intenció comunicativa del parlant a partir del continuum de sons que es perceben. És a dir, nosaltres percebem determinats sons que tots junts tenen un significat, però

Continue Reading →

ESTIMULACIÓN-AUDITIVA_2

Trastorn Específic del Llenguatge i Musica

El TEL es caracteritza per un deteriorament del llenguatge, especialment en la precisió de la lectura i en les habilitats fonològiques, les quals produeixen un retard en l’alfabetització, ja que el nen adquireix un vocabulari pobre, i presenta dificultats sintàctiques i en l’organització de les paraules. Altre problema important és el dèficit de la memòria

Continue Reading →