Category Llenguatge

ESTIMULACIÓN-AUDITIVA_2

Trastorn Específic del Llenguatge i Musica

El TEL es caracteritza per un deteriorament del llenguatge, especialment en la precisió de la lectura i en les habilitats fonològiques, les quals produeixen un retard en l’alfabetització, ja que el nen adquireix un vocabulari pobre, i presenta dificultats sintàctiques i en l’organització de les paraules. Altre problema important és el dèficit de la memòria

Continue Reading →