Category Autisme

neurones mirall

Les neurones mirall i empatia.

El joc simbòlic és una activitat comuna en l’etapa de desenvolupament de la infància primerenca, en la qual els nens utilitzen objectes i accions simbòliques per representar situacions i conceptes abstractes. A través del joc simbòlic, els nens desenvolupen representacions mentals de conceptes abstractes de diverses maneres: Manipulació d’objectes: Els nens utilitzen objectes concrets per

Continue Reading →

¿El lenguaje es adquirido o innato?

Teoria de la Ment: Autisme

El reconegut científic Simon Baron Cohen i els seus col·legues al 1985 publiquen un dels articles més famosos en psicologia, el anomenat: Does the autistic child have a “theory of mind”? Es a partir d’aquest treball que científics de tot el món comencen a estudiar la teoria de la ment en nens i adults diagnosticats

Continue Reading →

¿Cuáles son los fundamentos para una buena comprensión lectora?

Autisme y dificultats en comprensió lectora

Autisme i Comprensió lectora Quan parlem d’autisme, fem referència a un trastorn neurològic caracteritzat per un desenvolupament anormal o deficient de la interacció i comunicació socials. Les persones amb autisme presenten, des de ben petites, problemes per a comunicar-se i interactuar amb d’altres persones, ¿Els nens amb autisme tenen més dificultats en comprensió lectora? En

Continue Reading →

Síndrome de Asperger : ¿Qué es la Tríada de Wing?

Alumne amb Síndrome d’Asperger

Per a qualsevol professor, treballar a classe amb un alumne diagnosticat de Síndrome d’Asperger és un repte. Es síndrome d’Asperger té unes característiques que el fan especial. Revisem-les ràpidament, tot i que aquestes estan explicades a un altre post. Les característiques generals dels nens i nenes amb Síndrome d’Asperger son les següents: quocient intel·lectual normal

Continue Reading →