¿Cuáles son los fundamentos para una buena comprensión lectora?

Autisme y dificultats en comprensió lectora

Autisme i Comprensió lectora

Quan parlem d’autisme, fem referència a un trastorn neurològic caracteritzat per un desenvolupament anormal o deficient de la interacció i comunicació socials. Les persones amb autisme presenten, des de ben petites, problemes per a comunicar-se i interactuar amb d’altres persones,

¿Els nens amb autisme tenen més dificultats en comprensió lectora?

En el metanàlisi de Brown et al (2013) es van revisar 36 estudis que determinen aquelles habilitats que prediuen el grau de comprensió lectora de persones amb autisme vs persones sense autisme.

La primera conclusió de l’estudi va ser que les persones amb autisme tenen una comprensió lectora pitjor, sent l’error estàndard de la mitja per a la comprensió lectora  de  g = -0.7 S.D.

Es important tenir en compte que l’autisme per si mateix no és un factor que permeti predir els dèficits en comprensió lectora, però si que ho serà el grau de desenvolupament de llenguatge, que sovint es veu compromès en les persones que presenten aquest trastorn.

Els factors que determinen les dificultats en comprensió lectora de la persona amb autisme son les habilitats de descodificació i el coneixement semàntic (Brown, Oram-Cardy, & Johnson, 2013).

Els nens i nenes amb Asperger mostren el mateix coneixement semàntic  que el grup de control quan en oracions simples s’utilitza l’adjectiu “alguno” , mentre que presenten majors dificultats en les oracions complexes que fan servir les conjuncions “cada” i “o” (Su & Su, 2015).

¿Com podem ajudar a millorar la comprensió lectora del nen amb autisme?

A l’estudi de Brown et al. (2013)  es van comparar tres estratègies educatives per facilitar la comprensió lectora, mirant d’establir quina era més eficient per iniciar un programa per a treballar en la seva millora.

Segons els autors, un dels problemes que presentaven els estudiants amb autisme era que tenien un bon rendiment pel que fa descodificació però una baixa comprensió

La millor estratègia per a millorar la comprensió lectora va establir la necessitat de resoldre anàfores mitjançant la identificació d’informació rellevant.

D’altre banda, les dues estratègies que van resultar ser poc eficaces van ser les de llegir preguntes abans de llegir el text i el fet de completar espais buits en frases del propi text. (O’Connor & Klein, 2004).

 

Brown, H. M., Oram-Cardy, J., & Johnson, A. (2013). A meta-analysis of the reading comprehension skills of individuals on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(4), 932–955. doi:10.1007/s10803-012-1638-1

O’Connor, I. M., & Klein, P. D. (2004). Exploration of strategies for facilitating the reading comprehension of high-functioning students with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), 115–127.

Su, Y. E., & Su, L.-Y. (2015). Interpretation of Logical Words in Mandarin-Speaking Children with Autism Spectrum Disorders: Uncovering Knowledge of Semantics and Pragmatics. Journal of Autism and Developmental Disorders. doi:10.1007/s10803-014-2350-0

Traductor: Lluis Planas

 

Leave a Reply