Teoria de la ment: exercicis per desenvolupar

La Teoria de la Ment: exercicis per desenvolupar-la

La Teoria de la Ment: exercicis per desenvolupar-la

La teoria de la ment ens permet entendre que els altres també tenen els seus propis sentiments, desitjos, etc (Serrat et al., 2011). La Teoria de la Ment és la via per la qual representem un conjunt d’estats mentals tals com simular, pensar, creure, conèixer, somiar, imaginar, enganyar, endevinar. A més a més mitjançant la teoria de la ment relacionem tots aquests estats mentals amb les accions, tant nostres com les dels altres. En vaires psicopatologies com per exemple en l’autisme, aquest aspecte està bastant alterat. Si voleu més informació podeu consultar els següents posts: Teoria de la ment: què és, com funciona amb autistes i principals conseqüències. o Falsa creença: teoria de la ment i llenguatge.

Els cinc sentits i les seves expressions verbals

Exercici 1: el TACTE

 1. Agafem la mà del nen. Li diem que tanqui els ulls. Li dibuixem el número 1 sobre la palma de la mà. I li demanem: quin número hem posat?Repetim l’exercici amb el 2, el 3, etc.
 2. Agafem la mà d’una altre persona (per exemple: el pare). Repetim l’exercici anterior però aquesta vegada dibuixem els números sobre la palma de la mà de l’altre persona. Mentrestant el nen mira com ho fem. I li demanem: quin número hem posat? Repetim l’exercici amb la resta de números.
 3. Agafem la mà del nen. Aquesta vegada li diem que mantingui els ulls oberts. I fem els següents exercicis:
  • Li dibuixem el número 1 sobre el palmell de la mà del nen. Li preguntem: quin número hem posat?. Seguidament agafem la mà d’una altre persona que tindrà els ulls tancats. També li dibuixem el número 1 sobre la mà, mentre el nen ens mira. Li preguntem al nen: quin número hem dibuixat sobre la mà de l’altre persona?
  • Li dibuixem el número 1 sobre la mà del nen. Li preguntem: quin número hem posat? Seguidament agafem la mà de l’altre persona que tindrà els ulls tancats. Li dibuixem el número 2 sobre la mà, mentre el nen ens mira. Li demanem a aquesta persona que ens digui: quin número hem posat?. També li preguntem al nen: quin número hem dibuixat sobre la mà d’aquesta persona?
  • Fem el mateix amb el 2, el 3, etc.

Es tracta de que el nen sigui capaç d’entendre que no sempre estem jugant amb el mateix número, i que l’altre persona te els ulls tancats i no sap el mateix que ell sap. Si el nen no respon bé, s’hauria de seguir practicant amb el mateix exercici. Una vegada veiem que el nen ho controla, passem a una altre.

Exercici 2: el GUST

 1. Li diem al nen que tanqui els ulls. Li donem a provar un suc de llimona. Li preguntem: de què és el suc?
  • Fem el mateix amb un suc de taronja.
 2. Li diem a una altre persona (ex: el pare) que tanqui els ulls. Li donem a provar un suc de llimona, mentre el nen ens mira. Li preguntem a aquesta altre persona: de què és el suc? Després li preguntem al nen: de què és el suc que s’ha begut l’altre persona?
  • Fem el mateix amb un suc de taronja.
 3. Li diem a aquesta altre persona que digui que no li agrada el suc de llimona.
 4. Li donem a aquesta persona a beure un suc de taronja. Li preguntem al nen: li agradarà el suc ó no?
 5. Li donem al pare a beure un suc de llimona. Li preguntem al nen: li agradarà el suc ó no?

Recordeu que la teoria de la ment és la capacitat que tenim d’atribuir pensaments i intencions a altres persones. Per tant, el nen haurà de ser capaç d’assimilar que l’altre persona pensa diferent que ell, li agraden coses diferents i no contempla el mon de la mateixa manera.

Referències bibliogràfiques:

Tirapu-Ustárroza, J., Pérez-Sayesa, G., Erekatxo-Bilbaoa, M., & Pelegrín-Valerob, C. (2007). ¿Qué es la teoría de la mente?. Rev Neurol, 44(8), 479-489.

Rizzolatti G. (2006). Las neuronas en espejo: los mecanismos de la empatía emocional. Barcelona: Paidós.

Baron-Cohen, S. (2002). The extreme male brain theory of autism. Trends in cognitive sciences, 6 (6), 248-254.

Leave a Reply