Subtipos de dislexia

Comprensió Lectora en adolescents amb TDAH: Quins factors intervenen entre el TDAH i la baixa comprensió lectora?

Quins factors intervenen entre el TDAH i la baixa comprensió lectora?

En aquest article de Martinussen & Mackenzie sobre la comprensió lectora en adolescents amb TDAH, els autors demostren que els adolescents amb TDAH puntuen més baix que els seus companys en proves estandarditzades de comprensió lectora.

A més, si comparem els TDAH que comprenen bé els textos amb els TDAH que tenen més baixa comprensió lectora, trobem que aquests últims presenten pitjor vocabulari expressiu, pitjor raonament matemàtic, pitjor expressió escrita, i presenten majors dificultats en funcions executives segons els seus professors.

La conclusió més important de l’estudi és que demostren la importància del vocabulari expressiu i la lectura de paraules, aquestes dues variables són les úniques que expliquen la variància en els test de comprensió lectora. A més, aquestes dues variables són les mediadores entre els símptomes de TDAH i la comprensió lectora baixa (Martinussen & Mackenzie, 2015).

El vocabulari del nen petit pot predir la comprensió lectora en la etapa escolar?

En aquest estudi longitudinal Duff, Reen, Plunkett & Kation (2015), estudien les relacions existents del vocabulari del nen preescolar mitjançant tècniques estadístiques de SEM.

L’estudi demostra que el nivell de vocabulari del nen petit és un bon predictor per determinar el desenvolupament del vocabulari en l’etapa escolar, la consciència fonològica, la precisió en la lectura, i la comprensió lectora.

Encara que cal tenir en compte els antecedents familiars. Els antecedents familiars de dificultats de llenguatge (p. ex. tenir un pare diagnosticat de nen d’una dislèxia) poden explicar també problemes de lectura però no de llenguatge en general. (Duff, Reen, Plunkett, & Nation, 2015).

Referències bibliogràfiques:

Duff, F. J., Reen, G., Plunkett, K., & Nation, K. (2015). Do infant vocabulary skills predict school-age language and literacy outcomes? Journal of Child Psychology and Psychiatry, n/a–n/a. doi:10.1111/jcpp.12378

Martinussen, R., & Mackenzie, G. (2015). Reading comprehension in adolescents with ADHD: Exploring the poor comprehender profile and individual differences in vocabulary and executive functions. Research in Developmental Disabilities,38, 329–337. doi:10.1016/j.ridd.2014.12.007

Leave a Reply