AUTISMO-Y-COMPRENSIÓN-LECTORA

Comprensió lectora i TDAH: el paper de la lectura de les paraules i la memòria de treball

Comprensió lectora i TDAH

Els nens amb TDAH tenen problemes específics de comprensió lectora?

En l’estudi de Cain.K i Bignell.S (2014), els autors van intentar trobar quina és la relació existent entre els símptomes d’inatenció i d’hiperactivitat, amb la comprensió lectora.

Els autors van demostrar que els problemes d’atenció estan relacionats amb una baixa comprensió lectora. Aquesta relació es veu influïda per la capacitat de lectura de paraules. Per altre banda, una alta hiperactivitat està relacionada amb una baixa comprensió oral, i no tant amb una baixa comprensió lectora (Cain & Bignell, 2014).

Tot i que la relació existent entre el TDAH i la capacitat de llegir paraules és ja coneguda, hi ha varis estudis que suggereixen que els problemes de comprensió lectora en el TDAH es deuen també, a la dificultat de construir de manera coherent una representació mental de la lectura. D’aquesta manera, molts nens amb TDAH poden llegir correctament però no ser capaços d’explicar de manera seqüencial el que han llegit. Aquestes dificultats doncs, estarien més lligades a problemes en la memòria de treball (Miller et al., 2013).

La inatenció és també un bon predictor de la baixa fluència en la lectura, de la baixa comprensió lectora i de la baixa capacitat general de lectura. Els nens amb conductes d’inatenció solen mostrar puntuacions més baixes a les probes de comprensió lectora que les nenes amb TDAH (Pham, 2013).

Un dels factors de risc per desenvolupar TDAH és el consum de nicotina durant l’embaràs. En aquesta línia, els nous estudis suggereixen que el consum de nicotina està relacionat amb nivells baixos de comprensió lectora en l’edat escolar (Cho, Frijters, Zhang, Miller & Gruen, 2013).

 

Referències bibliogràfiques

Cain, K., & Bignell, S. (2014). Reading and listening comprehension and their relation to inattention and hyperactivity. The British Journal of Educational Psychology84(Pt 1), 108–124. doi:10.1111/bjep.12009

Cho, K., Frijters, J. C., Zhang, H., Miller, L. L., & Gruen, J. R. (2013). Prenatal exposure to nicotine and impaired reading performance. The Journal of Pediatrics162(4), 713–718.e2. doi:10.1016/j.jpeds.2012.09.041

Miller, A. C., Keenan, J. M., Betjemann, R. S., Willcutt, E. G., Pennington, B. F., & Olson, R. K. (2013). Reading comprehension in children with ADHD: cognitive underpinnings of the centrality deficit. Journal of Abnormal Child Psychology41(3), 473–483. doi:10.1007/s10802-012-9686-8

Pham, A. V. (2013). Differentiating Behavioral Ratings of Inattention, Impulsivity, and Hyperactivity in Children: Effects on Reading Achievement. Journal of Attention Disorders. doi:10.1177/1087054712473833

Leave a Reply