Metacognición y comprensión lectora ¿Que relevancia tiene?

Exercici 4 d’Habilitats Socials : Fer Peticions

Les habilitats socials són indispensables en els éssers humans per relacionar-se de manera assertiva amb els altres. En aquest aspecte, les eines que us proporcionem en cadascun dels posts, tenen un objectiu en comú: aprendre a relacionar-se d’una forma assertiva, respectuosa i positiva amb la resta de la societat. Ser poc o gens assertiu pot afectar negativament a les nostres relacions interpersonals. Per tant, l’entrenament en habilitats socials ha de permetre el desenvolupament de la cerca activa de solucions als diversos problemes socials que es presenten diàriament.

Algunes premisses sobre habilitats socials que hem de tenir en compte segons Michelson, et. al (1987):

 • Les HHSS són adquirides a través de l’aprenentatge.
 • Inclouen comportaments verbals i no verbals.
 • Suposen iniciatives personals i respostes reforçades socialment.
 • Estan fortament influenciades per les característiques ambientals i contextuals.
 • Tant l’excés com el dèficit de conductes socials assertives poden ser treballades.

 

Com sol·licitar ajuda?

Per sol·licitar ajuda als altres seria recomanable:

 • Ser directes.
 • Explicar de manera raonada i educada els motius de la petició (però sense justificar-se).
 • No és necessari disculpar-se.
 • No prendre una resposta negativa com alguna cosa personal.
 • Respectar el dret de l’altra persona a dir que no.

Ara és el teu torn…

Exercici: Apuntar en un autoregistre algunes peticions realitzades durant l’última setmana, o aquelles peticions que vulguis realitzar en la setmana vinent. Has d’emplenar-ho amb la següent informació:

 • Persona i lloc.
 • Emoció sentida en aquest moment.
 • Reacció de l’altra persona.
 • Coses que es podrien haver millorat.

Persona i Lloc Emoció sentida en el moment Reacció de laltre persona Què podria haver millorat?

Petició

1

Petició

2

Petició

3

Petició

4

Petició

5

Petició

6

La dificultat de les peticions dependrà de la confiança i la seguretat que ens transmeti l’altra persona. També dependrà del tipus de petició i de la situació. Per això, marcarem diversos nivells de dificultat. Comença sempre pel més fàcil, de manera que puguis anar pujant de nivell quan et trobis segur i totalment capaç.

 

Nivell 1: Persones amb molta confiança (familiars, amics propers etc.)

Nivell 2: Persones conegudes però que no formin part del teu cercle més proper (companys d’universitat, companys de treball, etc.)

Nivell 3: Persones desconegudes però en una situació protocol·litzada o d’emergència (demanar ajuda a algú que ens ajudi a reparar el cotxe per exemple).

Nivell 4: Persones sense confiança o que ens imposin, i en situacions que no siguin d’emergència (demanar anotacions a un company de classe o exercicis a un professor).

Referències bibliogràfiques:

Michelson, L.; Sugai, Don P.; Wood, R. P. y Kazdin, A. E. (1987). Las habilidades sociales en la infancia: evaluación y tratamiento. Barcelona: Martínez Roca.

Leave a Reply