¿El lenguaje es adquirido o innato?

Iniciar una conversa

La capacitat d’iniciar una conversa és una habilitat social molt important. Encara que en ocasions ens pugui semblar inadequat o ens causi vergonya, tenim dret a intentar comunicar-nos i a xerrar amb altres persones quan ens ve de gust o  en tenim interès. Encara així, si l’altra persona no ho desitja, cal reconèixer el seu dret a actuar d’aquesta manera, sense intentar forçar al fet que parlin amb nosaltres. 
Els passos per entaular una conversa es podrien resumir en: 

 • Cuidar el llenguatge no verbal, procurant mostrar una actitud d’interès i grat, mostrant-nos amistosos i relaxats, i estant en sintonia amb l’altre interlocutor. 
 • Després d’analitzar el tipus de situacions en les quals ens trobem i el propòsit de la conversa, es fa una salutació i un comentari o pregunta sobre algun aspecte agradable, positiu i que creguis que pot interessar a l’altre. Alguns exemples serien: 
 • Saludar preguntant “Hola, què tal?, com estàs?” per després presentar-te i donar informació sobre tu mateix. 
 • Parlar de tòpics per trencar el gel (el temps, notícies). 
 • Fer un comentari o una pregunta sobre la situació en què s’està produint la conversa. 
 • Fer elogis sincers a l’altre o sobre la situació. 
 • Oferir alguna cosa, normalment un cafè o un altre tipus de beguda. 
 • Demanar informació, ajuda, consell o opinió. 

També podria ocórrer que vulguem intervenir en una conversa ja iniciada, i per a això podem seguir les pautes següents. 

 • Plantejar-se en primer lloc si és adequat introduir-se en la conversa. 
 • Observar abans d’intervenir, per tractar de sintonitzar amb les persones que estan comunicant-se. 
 • Esperar a parlar al moment en què es produeixi una pausa o vacil·lació, i començar amb una pregunta o una opinió sobre el tema que s’està parlant. 
 • En el llenguatge no verbal, és recomanable mirar a la persona que està parlant, gesticular amb les mans (com aixecar una mà demanant permís per intervenir), col·locar-te de manera que estiguis visible en el grup o situar el teu cos, peus i braços orientats cap a la persona que parla. 
 • No introduir-se en la conversa interrompent al que s’està parlant, ni tractar de canviar de tema ni mostrar el teu desacord massa ràpid i de manera brusca  

 

Leave a Reply