Entrenamiento en funciones ejecutivas metacognición ejercicio 2 reloj

EL TEMPS COGNITIU LENT

El temps cognitiu lent es una nova terminologia que s’utilitza a la clínica per descriure als nens que són més lents del normal a l’hora de realitzar cert número de tasques, tant cognitives com conductuals. Ser lent es un problema per a la majoria dels nens perquè, per exemple, quasi tots els exàmens tenen un temps límit i aquests nens no poden acabar-los.

Ser lent també es un problema a casa. Pels matins, al sortir de casa per arribar al col·legi a temps, sol ser per als pares un repte perquè tot s’allarga i moltes vegades s’arriba tard a l’escola. A més, encara no existeix un reconeixement clínic d’aquest problema per part de la societat científica, i molts pares solen pensar més en que el nen es un mandrós, o quan el portem al psicòleg sol rebre un diagnòstic de dèficit d’atenció.

Els estudis que s’estan portant a terme actualment, indicarien que és un problema que dura tota la vida, es presenta d’es que s’és molt petit i el pateixen persones de diferents cultures de tot el món (Becker, 2017)

Trastorns de l’Aprenentatge i TDAH

Les persones amb un temps cognitiu lent tindrien més propensió als problemes internalitzats, trastorns de l’aprenentatge, i són més lents executen rutines (es vesteixen lents). En les seves funcions executives tenen mancances com els nens hiperactius. En un estudi recent es va veure que els individus amb més dificultats de lentitud tenien més propensió a patir de TDAH ( Trastorn per dèficit d’Atenció i Hiperactivitat), depressió i símptomes ansiosos. A més, tenien una mala regulació emocional i dificultats socials. Sembla ser que la lentitud mental estaria més associada amb una baixa capacitat de socialitzar-se, acostumen a perdre’s en les múltiples interaccions en grup i no segueixen el fil de les conversacions. En això també s´assemblen a les persones amb problemes per mantindré l´atenció. Però sembla que no tindria tant d´impacte a les relacions inter-individuals (one to one), possiblement per què el interlocutor s’acomoda al temps de la conversa de la persona lenta (Flannery, Backer & Luebbe,2016). En un estudi recent, es va trobar una forta associació entre el temps cognitiu lent i  la capacitat de rendiment acadèmic.

Trastorns del son

El temps cognitiu lent podria tenir relació amb els trastorns del son. Els estudis actuals demostren una correlació parcial dels trastorns del son i estar endormiscat durant el dia. Els pacients que presenten problemes de son i temps cognitiu lent també presentaven més trastorns de l’aprenentatge i problemes d’atenció (Becker, Garner, & Byars, 2016)

Característiques dels nens amb temps cognitiu lent

En un estudi recent, on s’intentava definir les característiques dels nens amb temps cognitiu lent, es va trobar que els factors que definien als nens amb temps cognitiu lent eren:

 • Apatia i baix interès
 • Es cansa ràpid quan es tenen que esforçar
 • Es lent acabant les tasques
 • Es lent iniciant les tasques
 • No pren iniciativa
 • Necessita més temps per finalitzar les tasques
 • Li falla la motivació
 • Està endormiscat
 • Romanceja
 • Està cansat o te falta d’energia
 • Els seus moviments són lents
 • Badalla i té ulls de son.
 • Està als núvols.
 • Es perd en els seus propis pensaments
 • Sempre està al seu món

Aquestes van ser les característiques que van trobar a l’estudi de Smith, encara que algunes de les limitacions de l’estudi van ser la falta de consens en la resposta entre pares i fills a l’hora d’omplir els qüestionaris (Smith et al., 2016). No obstant això, en una revisió recent de tota la literatura científica es va arribar a la conclusió de que el concepte de temps cognitiu lent pot tindre validesa psicomètrica i que s´ha d´estudiar més a fons.

Autor: Dr. Jaume Guilera

Bibliografia

Becker, S. P. (2017). “For Some Reason I Find it Hard to Work Quickly”: Introduction to the Special Issue on Sluggish Cognitive Tempo. Journal of Attention Disorders21(8), 615–622. https://doi.org/10.1177/1087054717692882

Flannery, A. J., Becker, S. P., & Luebbe, A. M. (2016). Does Emotion Dysregulation Mediate the Association Between Sluggish Cognitive Tempo and College Students’ Social Impairment? Journal of Attention Disorders20(9), 802–812. https://doi.org/10.1177/1087054714527794

Smith, Z. R., Becker, S. P., Garner, A. A., Rudolph, C. W., Molitor, S. J., Oddo, L. E., & Langberg, J. M. (2016). Evaluating the Structure of Sluggish Cognitive Tempo Using Confirmatory Factor Analytic and Bifactor Modeling With Parent and Youth Ratings. Assessment, 1073191116653471. https://doi.org/10.1177/1073191116653471

Jacobson, L. A., & Mahone, E. M. (2018). Sluggish Cognitive Tempo Predicts Academic Fluency, Beyond Contributions of Core Academic Skills, Attention, and Motor Speed. Journal of attention disorders, 1087054718776468.

Leave a Reply