Aprenentatge : Com interfereix l’educació?

Aprenentatge : Com interfereix l’educació?

Aprenentatge : Com interfereix l’educació? 

En el següent post parlarem sobre tipus d’aprenentatge i com aquest es veu influit per diferents components: la societat, l’educació, l’escola, l’aula, els professors, els altres alumnes, etc.

Qui educa?

Qlualsevol persona amb la intenció de modificar alguna cosa en les altres persones. Poden ser pares, professors, iguals…

L’escola és una institució tancada amb una clara influència social mediatitzada políticament. L’escola és una estructura amb unes característiques determinades ha de complir segons reglament i amb una autonomia de centre determinada.

L’educació té un moment molt temporalitzat, molt tancat, que marca aquesta escolaritat obligatòria. Segons la teoria del constructivisme, parlem d’una educació que ajuda a l’alumne, l’acompanya, amb una participació activa d’aquest. És a dir, es tracte d’una teoria que defensa que l’alumne construeix en tot moment el seu propi coneixement. Té en compte elements tan bàsics com:

 • El professor
 • L’alumne
 • El contingut d’aprenentatge
 • Les relacions entre alumne i professor

Tipus d’aprenentatge

 • Incidental o implícit: aprenem perquè hem vist o ens han ensenyat alguna cosa que modifica el que ja teníem esquematitzat. Es tracte d’un aprenentatge que ha sigut sense una intencionalitat; un aprenentatge espontani. Aquest aprenentatge incidental es pot donar en qualsevol lloc: escola, casa, amics, familiars… No genera ni necessita cap tipus d’esforç, és a dir, no requereix que el repeteixes o que hi hagi una consciència. No és necessària una organització o planificació educativa. Es produeix imitant, observant, estant atent. La relació amb l’altre no ha de què ser estreta.
 • Voluntari o intencional: es tracte d’un tipus d’aprenentatge que requereix més esforç. Es pot adquirir amb menys observació. Es necessita hi ha una adquisició de sistemes complexes i organitzats de coneixements, per això s’han hagut de crear contextos institucionals organitzats, com les escoles.

Quina importància té l’aula en el procés d’aprenentatge dels nens?

L’aula és un context social que dona lloc a moltes relacions interpersonals. Entre les quals: la interacció alumne – professor. L’aula és un ambient absolutament ric, variable. Es imprevisible i difícil de planificar. Té moltíssima interferència com per exemple:

 • Altres alumnes
 • Professor
 • Continguts
 • Activitats
 • Materials (no només d’aprenentatge, tot el que és la vida a l’aula)
 • Avaluació.

L’aula condiciona l’ensenyança. Dins de l’aula passen moltíssimes coses, és important que els professors no tinguin “por” a les situacions dins l’aula. La vivència d’aula té història, viu la història pròpia del grup en altres circumstàncies. El paper de professor és molt important, ja que ha d’entendre que les dinàmiques de l’aula influiran en el procés d’aprenentatge de l’alumne, i poden arribar a modificar el que ja havia planificat anteriorment. L’aula acaba reproduint microsistemes del que serà després la societat.

Leave a Reply