Lectura: ¿Què és i com funciona?

Lectura: Què és i com funciona?

Lectura: Què és i com funciona?

Lectura: Com ha canviat la seva visió al llarg dels anys?

El concepte de lectura ha evolucionant molt des dels seus inicis. En un principi, la lectura es considerava simplement com una transferència d’informació. És a dir, el text te un contingut que nosaltres desconeixem i mitjançant el procés de lectura, som capaços d’extreure aquesta informació. A dia d’avui però, el punt clau de la lectura i on nosaltres centrem la nostra atenció és en la comprensió lectora.

D’aquesta manera, hem passat de veure la lectura com un procés mecànic i senzill (una simple transferència d’informació) a veure-la d’una manera més complexa i activa, on s’inclou no només el punt anterior sinó que també afegeix una seva comprensió detallada. A continuació, pretenem presentar-vos el procés de la lectura des d’aquesta segona visió.

Procés d’aprenentatge de la lectura

Per entendre el procés de lectura en general, hem de tenir clars varis punts: el procés lector, la comprensió lectora, la informació ja emmagatzemada en la nostre memòria i la interacció d’aquesta informació ja emmagatzemada el nou contingut del text (Defior, 1996). Aquest últim autor aporta la següent definició:

“La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la información nueva que le proporciona el texto”.

Podem dir doncs, que la comprensió lectora és el producte final que s’obté del procés de transacció entre el lector i el text. En paraules de Defior (1996):

“Leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias”.

El procés de lectura implica que el lector sigui capaç de desxifrar el codi del text i així poder arribar a obtenir el seu significat, i conseqüentment la seva comprensió. Per tant, la comprensió lectora és un procés complex que requereix una sèrie de mecanismes de descodificació. Una vegada hem extret el codi i el significat del text, la informació obtinguda interacciona amb els coneixements que ja tenim emmagatzemats a la nostre memòria. Mitjançant aquesta interacció es forma una idea diferent que depèn del bagatge del que disposa el lector. A més a més, aquest nova informació també s’emmagatzemarà a la memòria, i de la mateixa manera que la antiga informació ha interaccionat amb la nova; aquesta nova passarà a ser antiga en posteriors lectures del lector. Per tant, el lector ampliarà la seva visió i el seu coneixement del món cada vegada que llegeix un llibre.

No obstant, quan més gran és el pont entre els coneixements previs del lector i la lectura (és a dir, quan menys coneixement previ hi ha), més dificultats de comprensió apareixeran.

Per concloure, volem deixar clara la importància del procés de la lectura. Es tracte com ja hem dit d’un procés complex, que està estretament lligat amb els nostres coneixements previs. Així doncs, és molt important que els futurs lectors disposin d’una motxilla ben plena de coneixements previs adquirits per les experiències viscudes i/o mitjançant la lectura. Per aquest motiu els textos han de ser adequats a l’edat i interessos del lector. En tot aquest procés de lectura, tenen un paper protagonista els nens, però també els pares, mares, mestres, etc. que acompanyen al nen en tot aquest camí d’aprenentatge de la lectura.

Bibliografia:

Vallés, A. ( 2005). Comprensión lectora y procesos psicológicos. Liberabit (V.11 n. 11)

Guilera, J. Rubio, E. ( Febrer 2015).¿ Por qué mi hijo no lee bien. Barcelona.

Leave a Reply