Category Comprensió Lectora

Condicionamiento clásico de Pavlov

Coneixement del món i procés de descodificació: Són els únics aspectes claus de la comprensió lectora?

Coneixement del món i procés de descodificació Coneixement del món i procés de descodificació: Són els únics aspectes claus de la comprensió lectora? La comprensió lectora és un procés dinàmic en el qual els alumnes integren el seu coneixement del món previ, amb la informació que llegeixen del text per a entendre’l i per a construir nous coneixements. Per

Continue Reading →

Subtipos de dislexia

Comprensió Lectora en adolescents amb TDAH: Quins factors intervenen entre el TDAH i la baixa comprensió lectora?

Quins factors intervenen entre el TDAH i la baixa comprensió lectora? En aquest article de Martinussen & Mackenzie sobre la comprensió lectora en adolescents amb TDAH, els autors demostren que els adolescents amb TDAH puntuen més baix que els seus companys en proves estandarditzades de comprensió lectora. A més, si comparem els TDAH que comprenen

Continue Reading →

AUTISMO Y COMPRENSIÓN LECTORA

Comprensió Lectora i Autisme

Comprensió Lectora i Autisme Tenen els nens amb autisme més dificultats de comprensió lectora? En el metaanàlisis de Brown, Oram-Cardy & Johnson (2013), es van revisar 36 estudis on s’intentava determinar quines habilitats prediuen el grau de comprensió lectora de persones amb autisme versus a persones sense autisme. La primera conclusió de l’estudi va ser que

Continue Reading →

AUTISMO-Y-COMPRENSIÓN-LECTORA

Comprensió lectora i TDAH: el paper de la lectura de les paraules i la memòria de treball

Comprensió lectora i TDAH Els nens amb TDAH tenen problemes específics de comprensió lectora? En l’estudi de Cain.K i Bignell.S (2014), els autors van intentar trobar quina és la relació existent entre els símptomes d’inatenció i d’hiperactivitat, amb la comprensió lectora. Els autors van demostrar que els problemes d’atenció estan relacionats amb una baixa comprensió

Continue Reading →